Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM”  Sp. z o.o. w Gorlicach; ul. Zakole 9 zaprasza do składania ofert na:

 

1. transport masy bitumicznej – za 1 km przewozu (frachtu) pojazdem samowyładowczym

2. transport kruszyw kamiennych – za 1 km przewozu (frachtu) pojazdem samowyładowczym 

3. transport kruszyw kamiennych  - na trasach:

    • Vechec (Słowacja) – Wytwórnia Mas Bitumicznych  Bielanka k/Gorlic 

    • Lom Maglovec (Słowacja) – Wytwórnia Mas Bitumicznych Bielanka  k/Gorlic 

    • Sedlice - Sucha Dolina (Słowacja) – Wytwórnia Mas Bitumicznych Bielanka  k/Gorlic 

    • Demjata (k.Preszowa, Słowacja - Wytwórnia Mas Bitumicznych Bielanka  k/Gorlic 

    • Kamieniołom w Lipowicy k.Dukli – Baza Sprzętu i Transportu, ul. Zakole8, 38-300 Gorlice

    • KSS Klęczany – Baza Sprzętu i Transportu, ul. Zakole 8, 38-300 Gorlice

    • Łagów  – Wytwórnia Mas Bitumicznych  Bielanka k/Gorlic

4. usługi sprzętowe:

    • koparką o poj. łyżki 0,60m3  - 0,80m3; 0,80m3 – 1,20m3

    • koparko-ładowarką o poj. łyżki 0,60m3  - 0,80m3; 0,80m3 – 1,20m3  

5. usługi transportowe samochodem ciężarowym  o ładowności do 15t i powyżej 15t - do robót na placu budowy.

 

Oferta winna zawierać:

    • cenę netto i brutto :

            ▪ za 1km przewozu masy bitumicznej samochodem samowyład. z określeniem tonażu (ładowności pojazdu) w strefach transportowych do 20 km, 20 – 50 km, powyżej 50 km;

            ▪ za 1km przewozu kruszyw kamiennych samochodem samowyład. z określeniem tonażu (ładowności pojazdu) w strefach transportowych do 20 km, 20 –50 km, powyżej 50 km;

            ▪ za jeden fracht (ładunek) kruszywa samochodem o podanej ładowności ze Słowacji – Vechec, Lom Maglovec, Sedlice – Sucha Dolina, Demjata

            ▪ za jeden fracht (ładunek) kruszywa samochodem o podanej ładowności z KSS Klęczany oraz Kamieniołomu w Lipowicy k.Dukli i Łagowie

            ▪ za 1 godz pracy koparki i koparko-ładowarki;

            ▪ za 1 godz pracy samochodu  o ład. do 15 t i powyżej 15 t - roboty na placu budowy.

    • termin i warunki płatności.

 

OFERTY MOŻNA SKŁADAĆ NA DOWOLNE TRASY.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.02.2018r. do godz. 1500 w siedzibie Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „GODROM” Sp. z o.o.  38-300 Gorlice; ul. Zakole 9

Decyzja o wyborze oferty zostanie podjęta do dnia 15.03.2018 r.

Oferent zostanie pisemnie powiadomiony o wyborze oferty i terminie podpisania umowy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolnego wybrania oferty lub do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik WMB Bielanka Janusz Nosal – kom. 600 478 718 

Sebastian Jędrusiak  –  tel. kom. 662 127 145 

 

Promocja regionu

Firma "Godrom" systematycznie wspiera inicjatywy społeczne służące rozwojowi kultury i sportu w Polsce i za granicą

Czytaj więcej...

Partnerzy