O nas


Trochę historii

 
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. w Gorlicach  kontynuuje działalność drogową od czasu powstania Powiatowego Zarządu Dróg w Gorlicach w 1963 roku. Reformy drogownictwa i administracji w państwie przeprowadziły nas od PZDL poprzez Rejon Dróg Publicznych w Gorlicach, Gospodarstwo Pomocnicze Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie, państwowe Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” do dzisiejszej  prywatnej formy działania w spółce z o.o.
 

O Firmie

 
„Godrom” od początku swojego istnienia związany był z budownictwem drogowo - mostowym. Jest Firmą zatrudniającą  w sezonie do 200 osób. W tym administracja 30 osób, Zarząd Firmy 3 osoby oraz ponad 200 pracowników produkcyjnych. Pozostali pracownicy zatrudnieni są sezonowo. Na Firmę składają się trzy jednostki terenowe: siedziba Zarządu i administracji Firmy na ul. Kołłątaja 5, Baza Sprzętu i Transportu wraz z Wytwórnią Betonu oraz Kierownictwami Robót Mostowych oraz Drogowych na ul Zakole 8, Wytwórnia Mas Bitumicznych i Materiałów Kamiennych w Bielance k/Gorlic.
 

Potencjał Firmy

 
Zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań stawianych nam przez Klienta wymaga użycia nowoczesnych maszyn i urządzeń.  Dlatego w procesach produkcji wykorzystujemy:
 
Wytwórnię Mas Bitumicznych MADRO  (rok prod. 2007, unowocześniona w 2010 r.) o wydajności 120-160 t/h. Wysoką jakość produktu finalnego zapewnia komputerowy system nadzoru sprzężony z dokładnymi i wydajnymi urządzeniami mechanicznymi. Urządzenia te zapewniają elastyczność zmian i  szybki wybór nowego jakościowo procesu technologicznego.
 
 • Wytwórnię betonu z obsługą laboratoryjną 
 • Wytwórnię mas bitumicznych MADRO o wydajności 120/160 t/h z obsługą laboratoryjną i nowoczesnym pionowym systemem składowania asfaltu
 • Rozścielacze mas bitumicznych VOGELE SUPER –1804  kołowe i gąsienicowe, TITAN ABG
 • Układarka poboczy COMAC BF 300 
 • Nowoczesne walce statyczne i ogumione HAMM, AMMANN 
 • Urządzenia do wbijania pali przy drogach GAYK LFG-V1,95 
 • Remontery nawierzchni drogowych: PatchmaticMadpatcher 
 • Skrapiarki do robót remontowych o pojemności 6000 dm3 (Hydrog, Strassmayr)
 • Malowarki do oznakowania poziomego drogi ANT-17 i KONTUR
 • Równiarki drogowe RD-165 2003 szer. rob. 3740 mm oraz RD 165H
 • Ładowarkę Komatsu WB 97 S2E, ZL 50G, 534E, XCMG Europa ZL 50G, Dressta 534E
 • Samobieżny wirnikowy zgarniacz śniegu ZIŁ D-470
 • Odśnieżacz do chodników STIGA ST-1384
 • Solarki i pługi do odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach
 • Solarki i pługi do odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach  (Schmidt) dla 14 jednostek samochodowych
 • Środki transportowe IVECO, RENAULT, SCANIA
oraz wiele innych urządzeń gwarantujących najwyższą jakość wytwarzanej produkcji !
 

Zarząd Spółki


powiększ Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny – Andrzej Kuklicz powiększ Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny – Marek Pyznar powiększ Główny Specjalista ds Planowania Produkcji
Piotr Kocur
 

Jakość

 

System Zarządzania Jakością

 
Przedsiębiorstwo „Godrom” Sp z o.o. posiada i nieustannie doskonali System Zarządzania Jakością udokumentowany certyfikatem ISO:9001. Certyfikat ten otrzymaliśmy jako jedna z pierwszych firm drogowo mostowych w regionie! W roku 2009 Przedsiębiorstwo wdrożyło skutecznie system Zakładowej Kontroli Produkcji mas bitumicznych.
 
 

Wykorzystanie funduszy UE

 
W ramach oferowanych przez Unię Europejską środków pomocowych uzyskaliśmy pomoc w zakresie:
 
 • wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, w roku 2002
 • zakupu nowoczesnych urządzeń do robót ziemnych i drogowych, w roku 2003 roku
 • zwiększenia możliwości produkcyjnych wytwórni mas bitumicznych do 160t/h
 • unowocześnieniu zbiorników do magazynowania asfaltu i zakupie linii do recyklingu masy bitumicznej pochodzącej z frezowania

Promocja regionu

Firma "Godrom" systematycznie wspiera inicjatywy społeczne służące rozwojowi kultury i sportu w Polsce i za granicą

Czytaj więcej...

Partnerzy

Wpis do Rejestru

Wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
KRS pod numerem 0000026688
NIP 738-18-02-733
REGON 491932915