Nasza oferta dla Państwa obejmuje usługi w zakresie:

• budowy i remontów dróg, chodników, parkingów

• budowy i remontów obiektów mostowych 

• budowy i remontów stalowych przepustów IS-TUBOSIDER

• wykonywania poziomego oznakowania dróg

• budowy i remontów budowli i obiektów kubaturowych 

• budowy i remontów obiektów hydrotechnicznych

• budowy składowisk odpadów

• stabilizacji osuwisk

• wykonywania prac wodno-melioracyjnych

• usług budowlano-instalacyjnych i montażowych wszystkich branż

• produkcji materiałów budowlanych w tym masy bitumicznej z wykorzystaniem recyclingu

Promocja regionu

Firma "Godrom" systematycznie wspiera inicjatywy społeczne służące rozwojowi kultury i sportu w Polsce i za granicą

Czytaj więcej...

Partnerzy