Godrom

O nas

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. w Gorlicach  kontynuuje działalność drogową w kolejno zmienianych formach prawnych od czasu powstania Powiatowego Zarządu Dróg w Gorlicach w 1963 roku  „Godrom” od początku swojego istnienia związany był z budownictwem drogowo – mostowym.  Jest Firmą zatrudniającą  w sezonie do 150 osób. Siedziba znajduje się w Gorlicach przy ul. Zakole 9, a Wytwórnia Mas Bitumicznych i Materiałów Kamiennych w Bielance k/Gorlic. Przedsiębiorstwo posiada wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania Jakością a także Zakładowej Kontroli Produkcji. Zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań stawianych nam przez Klienta wymaga użycia nowoczesnych maszyn i urządzeń.  Posiadamy szeroki wachlarz sprzętów do robót budowlanych w tym wytwórnię mas bitumicznych, wytwórnię betonu, rozściełacze, układarki poboczy, walce statyczne i ogumione, remontery, skrapiarki, malowarki, równiarki, ładowarki i środki transportu oraz wiele innych urządzeń gwarantujących najwyższą jakość wytwarzanej produkcji !

Oferta

• budowa i remonty dróg, chodników, parkingów

• budowa i remonty obiektów mostowych

• budowa i remonty stalowych przepustów 

• wykonywanie poziomego oznakowania dróg

• budowa i remonty budowli i obiektów kubaturowych

• budowa i remonty obiektów hydrotechnicznych

• budowa składowisk odpadów

• stabilizacja osuwisk

• wykonywanie prac wodno-melioracyjnych

• usługi budowlano-instalacyjne i montażowych wszystkich branż

• produkcja materiałów budowlanych w tym masy
  bitumicznej z wykorzystaniem recyclingu

Kontakt

Sekretariat Biura Zarządu /centrala/
tel. 18 354 80 30
fax: 18 354 80 32
BAZA SPRZĘTU I TRANSPORTU
Gorlice ul. Zakole 9
WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH
Bielanka
E-mail

       

  FAX18 354 80 32
  Centrala18 354 80 30
  Sekretariat Zarządu18 354 80 30
  Dział Kadr i Płac18 354 80 36
  Dział Zaopatrzenia18 354 80 48
  Główny Księgowy18 354 80 35
  Dział Umów i Rozliczeń18 354 80 43
  Stanowisko ds. BHP18 354 80 44
  Stanowisko ds. Marketingu18 354 80 48
  Baza Sprzętu i Transportu18 355 37 20

  Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie     XII Wydział Gospodarczy KRS 0000026688
  NIP 738 -18 - 02 - 733    REGON 491932915     Kapitał Zakładowy: 401 300 PLN